Sektörel Projeler

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Amacı ve Kapsamı
İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni
ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı arttırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.


Destek Kalemleri

 • Makine-teçhizat desteği
 • Üretim hattı tasarım giderleri desteği
 • Yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği


Destek Özellikleri

Destek Türü: Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli
Destek Miktarı: 5.000.000 TL %60 G. Ödemesiz + %40 geri ödemeli * (orta-yüksek ve yüksek teknoloji)

500.000 TL %60 G. Ödemesiz +%40 geri ödemeli* (orta-düşük ve düşük teknoloji)

Başvuru Dönemi : Sürekli

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU

 • KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı,
 • KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel,
 • Aktif durumda,
 • TTK’da tanımlı gerçek ve tüzel kişi statüsünde
 • Proje başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olan işletmeler

 Detaylı bilgi ve sunum dosyası için tıklayın.