Fon ve Destekler

Hakkımızda

Belga Yönetim Danışmanlık, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ek finansman oluşturacak Devlet proje destek ve teşvikleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Belga, geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yapacakları yatırımlara hibe desteği almalarını sağlayarak, böylece ulusal kalkınmada önemli rol üstlenmektedir. Gerekli Dökümantasyonların hazırlanması, raporların yazılması, proje bazlı başvuruların gerçekleştirilmesi, iş planların hazırlanması ve hibe alan projelerin yürütülmesi süreçlerinin tamamı bünyemizde gerçekleştirmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri;
• Ar-Ge Merkezleri,
• Tasarım Merkezleri,
• Teknolojik Ürün Yatırım Desteği (Teknoyatırım),
• Stratejik Ürün Desteği,
• Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (Teknopazar),
• Rekabet Öncesi İşbirliği Desteği

TÜBİTAK Destek Programları

• Teydeb programı, SAN-TEZ, Teknogirişim, TübitakSADE
• 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı,
• 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı,
• 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı,
• 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-GeBaşlangıç Destek Programı,
• 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı,
• 1511 (TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik),
• 1512 - TeknogirişimSermayesi Desteği Programı (BiGG),
• 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP),
• 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuarları Destekleme Programı, 1601 -Yenilik Girişimcilik
Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P., 1602 -TÜBİTAK Patent Destek Programı

Diğer Teşvikler

Kalkınma Ajansı destekleri; Kalkınma Ajansı doğrudan yatırım ve güdümlü proje mali destekleri,
• AB Hibe programları, Eureka/Eurostars/ERA-NET Horizon2020 SME Instrument, COSME çağrıları
• Kredi Garanti Fonu(KGF) teminat ve kefaleti,
• Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur, SGK teşvikleri
• Türk Eximbank kredileri ve alacak sigortaları
• TEKNOKENT Giriş Projeleri:AR-GE projelerinin Teknokent’te yapılması bazı avantajlar sağlar.

 Detaylı bilgi ve sunum dosyası için tıklayın.