Finansman

Konvansiyonel ticari bankacılığın bir projeyi, o projeyi geliştiren firmanın toplam resmi içerisinde değerlendirme yaklaşımı ile yatırım bankacılığının proje ve varlıkları firmalardan bağımsız olarak inceleme disiplininin sentezlenmesiyle doğan proje finansmanı, son yıllarda pek çok özellikli proje yatırımı için tercih edilen bir kredilendirme enstrümanı durumuna gelmiştir.

Bu kapsamda Proje Finansmanı, projenin yaratacağı nakit akışının esas alınarak kredinin geri ödenmesini sağlayacak bir finansman yapısının oluşturulması ve öncelikli olarak şirketin değil, projenin varlıklarının verilen krediler için bir teminat olarak değerlendirilmesidir. Proje Finansmanında bir şirketin genel kredi ihtiyacına değil, tamamen yeni veya büyümeye yönelik yatırım projesi veya satın alma/birleşme veya varlık alımı gibi girişimler sebebiyle doğacak kredi ihtiyacına ve bu projelerin nakit akımlarına odaklanılmaktadır.

Proje Finansmanı Süreci

BELGA Yatırım; uzmanlaşmış proje finansmanı ekibi ile, her bir projeye özel olarak geliştirilen orta ve uzun vadeli finansman seçenekleri sağlamaktadır. Bu kapsamda;

 • makroekonomik göstergeler ve sektörel veriler ışığında Proje risklerinin tespit edilmesi,
 • projenin mali, ekonomik ve teknik yönlerden değerlendirmesi yapılarak finansal fizibilite raporunun hazırlanması,
 • proje için optimum borç-özkaynak oranı, vade yapısı ve fiyatlamanın belirlenmesi,
 • belirlenen senaryolar dahilinde proje nakit akımlarının oluşturulması,
 • projenin teminat ve diğer kredi koşullarının belirlenmesi,
 • gerekli olduğu durumlarda yurtiçi/yurtdışı bankalarla oluşturulan konsorsiyumlara/sendikasyonlara, katılım sağlanması
 • projenin kredi sözleşme ve teminat dokümantasyon sürecinin yönetilmesi,
  süreçleri işletilmekte ve sonucunda Projenin tamamlanması için gerekli finansman sağlanmaktadır.
Risk/Getiri Analizi
 • Makroekonomik Riskler
 • Sektör Riskler
 • Yönetsel Riskler
 • Projenin Tamamlanamama Riski
 • Planlanan Kapasiteye / Verime Ulaşamama Riski
Fizibilite
 • Mali ve Teknik İnceleme
 • Sektörel Konumlandırma ve Büyüme potansiyeli
 • Ürünün / Hizmetin Potansiyel Alıcıları
 • Hukuki Çerçeve ve Çevresel Etki
Proje Finansmanı Modeli
 • Nakit / Gayrinakit Kredi Paketi
 • Borç / Özkaynak Dengesi
 • Teminat Paketi
 • Vade ve Geri Ödeme Yapısı